תקנון הקורס

תקנון:

נא, תקראו ותחתמו על תקנון לימודים בקורס.

בתקנון מוסדרים ומפורטים הנושאים הבאים: לוח הלימודים, שירות לסטודנטים, תשלום עבור הקורס, כללי התנהגות ומשמעת, שימוש בחומרים לימודיים של הקורס.


1.     לוח הלימודים:

1.1  חומרי הקורס פתוחים ללמידה ותרגול במשך חצי שנה

1.2  המפגשים יתקיימו פעם בשבוע במקום ובשעות קבועות מראש

1.3  הקורס כולל 21 מפגשים פרונטליים בהנחיית צוות מרצים מומחי תחום

 

2.     שירות לסטודנטים:

2.1.  לצורך שימוש באתר הקורס כל סטודנט יקבל קוד סודי חד פעמים לפני כל כניסה לאתר

2.2.  חומרים להכנה ולתרגול ייפתחו בהדרגה לזמן מוקצב על פי נושאים הנלמדים שבוע לפני המפגש

2.3.  בסוף הקורס לסטודנט יפתחו כל החומרים של האתר לתרגול וללמידה עד למועד המבחן הממשלתי

2.4.  על מנת להבטיח ערוצי תקשורת פתוחים בין המרצים לבין הסטודנטים, ייפתחו קבוצות וואטסאפ לפי הנושאים הנלמדים. מידע אודות ארוץ תקשורת זה ואפיקי תקשורת נוספים יימסר לסטודנטים שבוע לפני פתיחת הקורס.

 

3.     תשלום עבור הקורס:

3.1   כל סטודנט הנרשם לקורס, ישלם מקדמה בסך 350 ₪. את הסכום ניתן להעביר באמצעות אפליקציית להעברת כספים  (PayBox/bit) או על ידי העברה בנקאית (על פי נתונים הרשומים באתר).

3.2   יתרת הסכום לתשלום תועבר להנהלת הקורס במעמד פתיחת הקורס.

3.3   לא מקבלים צ'קים

 

4.     כללי התנהגות ומשמעת:

לחוות כלי עזר להתכונן באופן מיטבי בשיטות ייעודיות לבחינה ממשלתית בסיעוד ולהגדיל סיכוי מעבר ציון סף בהצלחה רבה יותר של כל סטודנט -  זוהי המטרה של הקורס.

רישום ולימוד בקורס בא ממניעים הפרטים של סטודנט ולכן האחריות על למידה והשתתפות הם אישיים בלבד.

אנו מבקשים לשמור על אווירה לימודית פורה ומשמעותית.

 

לצורך ריכוז והגעה להישגים מקסימליים בזמן מפגשים פרונטליים מומלץ מאוד:

4.1   להגיע ללא איחורים: סטודנטים, אשר מאחרים ללימודים יורשו להיכנס לכיתה באופן מרוכז לאחר 10 דקות, ואחר כך לאחר 30 דקות מתחילת השיעור.

4.2   לכבות את הטלפונים הניידים: לא יורשה שימוש פעיל בטלפונים ניידים במהלך המפגשים. באחראיות של סטודנט להשאיר את הטלפון במצב שקט בלבד.

4.3   להגיע לכל המפגשים ולשמור על השתתפות פעילהבמהלכם;

4.4   להקפיד על הכנה מוקדמת ובקיאות בחומר התיאורטי הרלוונטי למפגש (הנחיות אודות נושאי המפגשים יימסרו מבעד מועד)

4.5   להימנע מהיעדרות: במקרה של היעדרות מסיבה כלשהי אין החזר כספי ולא ניתן לקבל שיעור פרטי להשלמה

להנהלת הקורס שמורה הזכות להרחיק תלמיד מהקורס מכל סיבה של הפרעה למהלכו התקין של המפגש ו/או התנהגות בלתי הולמת ללא החזר כספי.

5.     זכויות יוצרים ואיסור העתקת חומר לימודי

5.1   אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מעני אחר כל חלק שהוא מהחומר הנלמד בקורס.

שימוש מכל סוג שהוא בחומר הנלמד בקורס שאינו לצורך תרגול בהתאם להנחיות המפורטות לעיל אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב של הנהלת הקורס.

5.2   הסטודנט מתחייב לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר זכויות יוצרים של הנהלת הקורס, וכן לפצות את החברה על כל נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהתנהגות פסולה של הסטודנט.

 

6.     עבירה על חוקי התקנון עלולה לגרור אחריה הרחקה זמנית/ קבועה מהקורס