מסלול ההמראה

חטיבות

כולל 5 חטיבות
יחס אישי
זמינות לשאלות 24/7
כ-1000 שאלות
מחיר: 600 ₪ מקדמה: 250 ₪ פריסה לתשלומים

סיעוד המבוגר

כולל 17 נושאים
יחס אישי
זמינות לשאלות 24/7
מעל 3000 שאלות
מחיר: 1200 ₪ מקדמה: 250 ₪ פריסה לתשלומים

העקרונות המקצועיים

כולל 19 נושאים
יחס אישי
זמינות לשאלות 24/7
מעל 1500 שאלות
מחיר: 900 ₪ מקדמה: 250 ₪ פריסה לתשלומים